Valhe

Valhe on hyve
Se ei anna vastausta
Mutta sumentaa kysymyksen

comment